Novinky

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ FRANTIŠKA HALASE 2024

15.05.2024 06:41

 

MĚSTO KUNŠTÁT a SPOLEK PŘÁTEL UMĚNÍ MĚSTA KUNŠTÁT

vyhlašují

 

52. ročník

Literární soutěže Františka Halase

 

Vřelý vztah básníka Františka Halase k mladším autorům je obecně známým faktem. Tuto část Halasova odkazu již více než pět desetiletí připomíná i literární soutěž nesoucí básníkovo jméno. Cílem této tradiční akce je podchytit mladé literární talenty, umožnit jejich vzájemnou konfrontaci a publikovat a propagovat kvalitní básnickou tvorbu. Soutěže se může zúčastnit každý autor ve věku od 15 do 29 let (včetně) svými dosud nepublikovanými básnickými texty napsanými v českém jazyce. (Nepublikované básně jsou takové básně, které nebyly otištěny knižně, časopisecky, na internetových literárních portálech či ve sbornících literárních soutěží; publikace v rámci vlastních blogů / facebookových nebo instagramových profilů není v rozporu s pravidly.)

 

Soutěžní texty posuzuje tříčlenná porota, která určí laureáta/laureátku Literární soutěže Františka Halase a může udělit Zvláštní cenu Klementa Bochořáka, spočívající v možnosti vydání debutové básnické sbírky knižně dosud nepublikujícímu autorovi*. Vybrané práce deseti finalistů budou otištěny na internetových stránkách soutěže lsfh.webnode.cz.

Za užité práce nebudou poskytovány autorské honoráře.

 

Soutěžní texty v rozsahu maximálně 10 nepublikovaných básní napsaných v českém jazyce, doplněné o jméno autora, rok narození a kontaktní údaje (vč. místa působení), zasílejte sloučeně v jednom souboru na emailovou adresu lsfh@centrum.cz.

 

Uzávěrka zasílání příspěvků: 15. července 2024

Zásilku viditelně označte HALAS 2024.

 

Na vyvrcholení soutěže v podobě dvoudenního setkání, v jehož rámci proběhnou neformální diskuse, besedy a vycházky krajinou Halasova Kunštátska, bude pozváno deset finalistů. Vybraní účastníci budou osloveni nejpozději v první polovině září.

 

Výsledky 52. ročníku soutěže budou oznámeny v rámci Halasova Kunštátu ve druhé polovině října 2024.

Ubytování v Kunštátu ze soboty na neděli je pro pozvané zajištěno bezplatně. Konkrétní datum konání bude upřesněn.

 

Literární soutěž Františka Halase probíhá nepřetržitě od roku 1972. Nejprve pod hlavičkou Okresního kulturního střediska v Blansku, v letech 1993 až 2011 pod patronací Muzea Blansko. Od roku 2012 jsou pořadateli soutěže Město Kunštát a Spolek přátel umění města Kunštát (v letech 2012 až 2014 rovněž Společnost přátel mladé poezie).

 

- - -

 

V rámci knižní Edice LSFH dosud díky soutěži vyšlo deset debutových básnických sbírek:

Svazek 1. Pavel Zajíc: Ona místa (2013)

Svazek 2. Klára Šmejkalová: Naživo (2014)

Svazek 3. Michaela Horynová: V zahradách (2015)

Svazek 4. Marek Torčík: Rhizomy (2016)

Svazek 5. Emma Kausc: Cykly (2017)

Svazek 6. Hana Richterová: Hluchá místa (2018)

Svazek 7. Jan Jindřich Karásek: Vyměřování vzdálenosti (2020)

Svazek 8. Vít Malota: Bez obrazů navíc (2021)

Svazek 9. Rostislav Šíma: Hrobařův syn (2022)

Svazek 10. Vojtěch Štěpán: Vlčencům na setměnou (2024)

 

- - -

 

*) Informace k vydání básnické sbírky:

Kniha bude vydána v Edici LSFH, jejímž editorem je Vojtěch Kučera a vydavatelem nakladatelství smluvně vybrané vyhlašovatelem soutěže (aktuálně se jedná o nakladatelství Dobrý důvod). Autor se svou přihláškou do soutěže zavazuje, že finální verzi rukopisu odevzdá k redakční práci nejpozději do 31. května roku, který následuje po udělení ceny. Finální textovou i grafickou podobu knihy určuje po dohodě s autorem editor. Vydání knihy se uskuteční do vyvrcholení následujícího ročníku Literární soutěže Františka Halase, k tisku bude kniha připravena nejpozději do konce září daného roku. Jako honorář za vydání knihy bude autorovi poskytnuto nepeněžní plnění ve formě 60 autorských výtisků. Po autorovi nebude vyžadována finanční spoluúčast.

 

Podmínky 52. ročníku soutěže ke stažení ve formátu PDF

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vřelý vztah básníka Františka Halase (1901-1949) k mladším autorům je obecně známým faktem. U nakladatele Václava Petra měl v letech 1936-1942 na starosti redakci knižnice První knížky, v níž uváděl do literatury mladé básníky. Pod jeho patronací tehdy do české literatury vstoupili takoví básničtí velikáni jako např. Jiří Orten, Josef Kainar či Jiří Kolář. Celkem v knižnici První knížky vyšlo deset básnických sbírek.

Intenzivní kontakt s mladou generací Halas udržoval až do samého sklonku svého života.

Tuto část Halasova odkazu se již téměř pět desetiletí snaží připomínat i literární soutěž nesoucí básníkovo jméno.

Od svého vzniku soutěž probíhala pod hlavičkou Okresního kulturního střediska v Blansku, v letech 1993 až 2011 pod patronací Muzea Blansko. Od roku 2012 je zaštiťujícím subjektem Spolek přátel umění města Kunštát a Město Kunštát (v letech 2012-2014 rovněž Společnost přátel mladé poezie).

Díky soutěži vychází od roku 2013 samostaná knižní edice LSFH, přinášející básnické debuty laureátů soutěže anebo držitelů Zvláštní ceny Klementa Bochořáka. Dosud vyšlo pod editorským vedením Vojtěcha Kučery devět svazků.

Soutěž je vyhlašována květnu, uzavírka zasílání příspěvků (napsaných v českém jazyce) je zpravidla po dvou měsících ode dne vyhlášení, vyhodnocení a dvoudenní setkání finalistů probíhá v říjnu v rámci Halasova Kunštátu. Podrobnosti ke každému ročníku jsou včas zveřejněny.