Novinky

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ FRANTIŠKA HALASE 2022

23.05.2022 20:22

 

MĚSTO KUNŠTÁT a SPOLEK PŘÁTEL UMĚNÍ MĚSTA KUNŠTÁT

vyhlašují

 

jubilejní 50. ročník

Literární soutěže Františka Halase

 

Vřelý vztah básníka Františka Halase k mladším autorům je obecně známým faktem. Tuto část Halasova odkazu se již pět desetiletí snaží připomínat i literární soutěž nesoucí básníkovo jméno. Cílem této tradiční akce je podchytit mladé literární talenty, umožnit jejich vzájemnou konfrontaci a publikovat a propagovat kvalitní básnickou tvorbu. Soutěže se může zúčastnit každý autor ve věku od 15 do 29 let (včetně) svými dosud nepublikovanými básnickými texty napsanými v českém jazyce (nepublikované básně jsou takové básně, které nebyly otištěny ani v časopisech nebo internetových portálech; publikace v rámci vlastních blogů / facebookových nebo instagramových profilů není v rozporu s pravidly).

 

Soutěžní texty posuzuje tříčlenná porota, která určí laureáta/laureátku Literární soutěže Františka Halase a může udělit Zvláštní cenu Klementa Bochořáka, spočívající v možnosti vydání debutové básnické sbírky knižně dosud nepublikující/mu autorce/autorovi*. Vybrané práce deseti finalistů budou otištěny na internetových stránkách soutěže lsfh.webnode.cz a v literárních časopisech. Za užité práce nebudou poskytovány autorské honoráře.

 

Soutěžní texty v rozsahu maximálně 10 nepublikovaných básní napsaných v českém jazyce, doplněné o jméno autorky/autora, rok narození a kontaktní údaje (vč. místa působení), zasílejte dohromady v jednom souboru na emailovou adresu lsfh@centrum.cz.

 

Uzávěrka zasílání příspěvků: 31. července 2022

Zásilku viditelně označte HALAS 2022.

 

Na vyvrcholení soutěže v podobě dvoudenního setkání s porotci a laureáty deseti posledních ročníků soutěže, v jehož rámci proběhnou neformální diskuse, besedy a vycházky krajinou Halasova Kunštátska, bude pozváno deset finalistů. Vybraní účastníci budou osloveni nejpozději v první polovině září.

 

Výsledky 50. ročníku soutěže budou oznámeny v rámci Halasova Kunštátu 22. 10. 2022.

Ubytování z 22. na 23. října 2022 je pro pozvané zajištěno bezplatně.

Konání setkání a jeho způsob budou odvislé od aktuální epidemigické situace.

 

Literární soutěž Františka Halase probíhá nepřetržitě od roku 1972. Nejprve pod hlavičkou Okresního kulturního střediska v Blansku, v letech 1993 až 2011 pod patronací Muzea Blansko. Od roku 2012 jsou pořadateli soutěže Město Kunštát a Spolek přátel umění města Kunštát (v letech 2012 až 2014 rovněž Společnost přátel mladé poezie).

 

 

 

V rámci knižní Edice LSFH dosud díky soutěži vyšlo osm debutových básnických sbírek:

 

Svazek 1: Pavel Zajíc: Ona místa (2013)

Svazek 2: Klára Šmejkalová: Naživo (2014)

Svazek 3: Michaela Horynová: V zahradách (2015)

Svazek 4: Marek Torčík: Rhizomy (2016)

Svazek 5: Emma Kausc: Cykly (2017)

Svazek 6: Hana Richterová: Hluchá místa (2018)

Svazek 7: Jan Jindřich Karásek: Vyměřování vzdálenosti (2020)

Svazek 8: Vít Malota: Bez obrazů navíc (2021)

 

*) Informace k vydání básnické sbírky:

 

Kniha bude vydána v Edici LSFH, jejímž editorem je Vojtěch Kučera a vydavatelem nakladatelství smluvně vybrané vyhlašovatelem soutěže. Autor se svou přihláškou do soutěže zavazuje, že finální verzi rukopisu odevzdá k redakční práci nejpozději do 30. června roku, který následuje po udělení ceny. Finální textovou i grafickou podobu knihy určuje po dohodě s autorem editor. Vydání knihy se uskuteční do vyvrcholení následujícího ročníku Literární soutěže Františka Halase, k tisku bude kniha připravena nejpozději do konce září daného roku. Jako honorář za vydání knihy bude autorovi poskytnuto nepeněžní plnění ve formě

60 autorských výtisků. Po autorovi nebude vyžadována finanční spoluúčast.

 

 

 

 

 

 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vřelý vztah básníka Františka Halase (1901-1949) k mladším autorům je obecně známým faktem. U nakladatele Václava Petra měl v letech 1936-1942 na starosti redakci knižnice První knížky, v níž uváděl do literatury mladé básníky. Pod jeho patronací tehdy do české literatury vstoupili takoví básničtí velikáni jako např. Jiří Orten, Josef Kainar či Jiří Kolář. Celkem v knižnici První knížky vyšlo deset básnických sbírek.

Intenzivní kontakt s mladou generací Halas udržoval až do samého sklonku svého života.

Tuto část Halasova odkazu se již téměř pět desetiletí snaží připomínat i literární soutěž nesoucí básníkovo jméno.

Od svého vzniku soutěž probíhala pod hlavičkou Okresního kulturního střediska v Blansku, v letech 1993 až 2011 pod patronací Muzea Blansko. Od roku 2012 je zaštiťujícím subjektem Spolek přátel umění města Kunštát a Město Kunštát (v letech 2012-2014 rovněž Společnost přátel mladé poezie).

Díky soutěži vychází od roku 2013 samostaná knižní edice LSFH, přinášející básnické debuty laureátů soutěže anebo držitelů Zvláštní ceny Klementa Bochořáka. Dosud vyšlo pod editorským vedením Vojtěcha Kučery sedm svazků.

Soutěž je vyhlašována květnu, uzavírka zasílání příspěvků (napsaných v českém jazyce) je zpravidla po dvou měsících ode dne vyhlášení, vyhodnocení a dvoudenní setkání finalistů probíhá v říjnu v rámci Halasova Kunštátu. Podrobnosti ke každému ročníku jsou včas zveřejněny.