Edice LSFH

Informace k plánované knize Davida Brody

  Z důvodu nedodání rukopisu nedojde na podzim roku 2019 k plánovanému vydání debutové básnické sbírky Davida Brody, laureáta 46. ročníku Literární soutěže Františka Halase a držitele Zvláštní ceny Klementa Bochořáka za rok 2018. Vzniklá situace nás mrzí. Poslední kontakt ze strany autora...

Hana Richterová: Hluchá místa [edice LSFH / svazek 6, 2018]

  Ve své básnické prvotině se Hana Richterová představuje hned v několika polohách. Od pravidelných rytmických básní evokujících nejen dávné lidové písně odkudsi z mimočasu (Úhorem hrnuli / hlínu jak moře / Listopad sirnatý / obnažen hořel), přes ozvěny archetypálních mytologií (Na...

Emma Kausc: Cykly [edice LSFH / svazek 5, 2017]

  NOMINACE NA CENU JIŘÍHO ORTENA 2018   Výrazný hlas nejmladší básnické generace. Hodno dlouhodobé pozornosti. Cykly. Čtyři části. Čtyřicet básní. Šest set sedmdesát devět veršů. Celkový počet veršů dělitelný sedmi. Sedmička je čtvrté prvočíslo. Číslo sedm označuje plnost. Obvykle je...

Marek Torčík: rhizomy [edice LSFH / svazek 4, 2016]

  Rhizomy Marka Torčíka jsou mezibytím uvnitř jazyka. Rozostřením. Vzájemnou propleteností vzpomínek a slov. Francouzský teoretik dvacátého století Gilles Deleuze rozlišuje dva druhy myšlení: rhizomatické a arborescentní (stromové). Ve své práci Tisíc plošin uvádí: „Rhizome nemá žádný začátek...

Michaela Horynová: V zahradách [edice LSFH / svazek 3, 2015]

  Čtyřicet devět podob vyhledávání k návratu. Prostory, do kterých se vstupuje vždy záměrně, prochází se jimi, nejsou však průchozí. Zahrady vně, zahrady uvnitř... Michaela Horynová se narodila roku 1989, žije v Hradci Králové. Básně publikovala např. v Hostu či internetovém časopise...

Klára Šmejkalová: Naživo [edice LSFH / svazek 2, 2014]

  V reakci na básně Kláry Šmejkalové jsem zaslechl názor, že jsou o ničem. Nemyslím si to, i když zmíněné „nic“ je pro jejich charakteristiku vcelku trefné. Nikoli však „o ničem“, ale „z ničeho“. Báseň definující svým vznikáním (ze sebe sama) opět samu sebe, svůj vlastní prostor,...

Pavel Zajíc: Ona místa [edice LSFH / svazek 1, 2013]

  Tradiční témata rodové sounáležitosti s krajinou jižních Čech jsou v básnické prvotině Pavla Zajíce (*1988) Ona místa zpracována s precizností filmových miniatur či hudebních klipů. Silná vizuální rovina často paralelních dějů, povětšinou osekaná do básnické zkratky, umožňuje...