Novinky

Vyvrcholil 46. ročník Literární soutěže Františka Halase: Básnický debut pro Davida Brodu [LSFH 2018]

18.12.2018 20:20

[Zveřejněno 14.10.2018; aktualizace 18.12.2018]

 

Laureátem 46. ročníku Literární soutěže Františka Halase se v sobotu 13. října 2018 v Kunštátě stal básník David Broda, který získal rovněž Zvláštní cenu Klementa Bochořáka, spojenou s vydáním básnické sbírky dosud knižně nepublikujícímu autorovi.

 

David Broda (*1994) se narodil v Praze a v současnosti studuje komparativní literaturu na New York University v USA. Žije střídavě v New Jersey a v Praze. Básně i prózu publikoval primárně anglicky, různě po webu a časopisecky. Básnická prvotina Davida Brody bude představena nejpozději při příležitosti vyvrcholení 47. ročníku Literární soutěže Františka Halase v říjnu 2019. Kniha vyjde jako sedmý knižní svazek samostatné Edice LSFH. Tvorba Davida Brody zaujala porotu vyzrálou osobitou poetikou a suverénním básnickým gestem.

 

Laureát 46. ročníku Literární soutěže Františka Halase David Broda. Foto Archiv Autora

 

Uznání poroty LSFH 2018 dále získali

Hana Drštičková (*1996)

Radek Touš (*1993)

Mayuri Vaculíková (*2002)

 

Čtyřicátého šestého ročníku Literární soutěže Františka Halase pro začínající básníky, se zúčastnilo 62 autorů a autorek z celé České republiky a 1 ze Slovenska. Soutěžní příspěvky posuzovala porota ve složení Miroslav Chocholatý (literární kritik a vysokoškolský pedagog), Vojtěch Kučera (básník a příležitostný editor, dramaturg Literární soutěže Františka Halase), Veronika Schelleová (básnířka a překladatelka).

 

Na dvoudenní setkání, které proběhlo v Kunštátě v rámci tradičního Halasova Kunštátu (letos se uskutečnil jubilejní 50. ročník) ze soboty na neděli 13. až 14. října 2018, bylo pozváno deset finalistů, kteří byli svou tvorbou představeni i na internetových stránkách soutěže. Součástí setkání byla rovněž připomínka básnické tvorby Františka Halase.

 

Účastníci vyvrcholení 46. ročníku LSFH. Foto Ladislav Zedník

 

Literární soutěž Františka Halase, určená pro autory od 15 do 29 let, probíhá nepřetržitě od roku 1972. Od roku 2012 jsou pořadateli soutěže Město Kunštát a Spolek přátel umění města Kunštát. Vyvrcholení ve formě kunštátského setkání vybraných tvůrců, jehož hosty byly básnířky Olga Stehlíková (držitelka ceny Litera za poezii 2015) a Hana Richterová (Laureátka 45. ročníku LSFH), proběhlo letos posedmé.

 

Knihy a časopisy pro finalisty poskytly: Časopis a nakladatelství Host, Revue a nakladatelství Weles, Nakladatelství Šimon Ryšavý.

 

Součástí Halasova Kunštátu bylo rovněž uvedení 6. svazku Edice LSFH – básnické sbírky Hany Richterové: Hluchá místa. Hana Richterová se narodila roku 1989 v Uherském Hradišti, žije v Brně. Básně publikovala časopisecky (Host) a na internetu. V říjnu roku 2017 se stala Laureátkou 45. ročníku Literární soutěže Františka Halase a držitelkou Zvláštní ceny Klementa Bochořáka, spočívající ve vydání básnické sbírky knižně dosud nepublikujícímu autorovi.

 

Hana Richterová čte z Hluchých míst. Foto Fadislav Zedník

 

Kniha vychází ve spolupráci Nakladatelství Šimon Ryšavý a Spolku přátel umění města Kunštát jako šestý svazek Edice LSFH.

 

Tisková zpráva ke stažení: 181014_LSFH_2018_TiskovaZprava_vyhodnoceni.pdf

 

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vřelý vztah básníka Františka Halase (1901-1949) k mladším autorům je obecně známým faktem. U nakladatele Václava Petra měl v letech 1936-1942 na starosti redakci knižnice První knížky, v níž uváděl do literatury mladé básníky. Pod jeho patronací tehdy do české literatury vstoupili takoví básničtí velikáni jako např. Jiří Orten, Josef Kainar či Jiří Kolář. Celkem v knižnici První knížky vyšlo deset básnických sbírek.

Intenzivní kontakt s mladou generací Halas udržoval až do samého sklonku svého života.

Tuto část Halasova odkazu se již více než čtyři desetiletí snaží připomínat i literární soutěž nesoucí básníkovo jméno.

Od svého vzniku soutěž probíhala pod hlavičkou Okresního kulturního střediska v Blansku, v letech 1993 až 2011 pod patronací Muzea Blansko. Od roku 2012 je zaštiťujícím subjektem Spolek přátel umění města Kunštát a Město Kunštát (v letech 2012-2014 rovněž Společnost přátel mladé poezie).

Díky soutěži vychází od roku 2013 samostaná knižní edice LSFH, přinášející básnické debuty laureátů soutěže anebo držitelů Zvláštní ceny Klementa Bochořáka. Dosud vyšlo pod editorským vedením Vojtěcha Kučery šest svazků.

Soutěž je vyhlašována květnu, uzavírka zasílání příspěvků (napsaných v českém jazyce) je zpravidla po dvou měsících ode dne vyhlášení, vyhodnocení a dvoudenní setkání finalistů probíhá v říjnu v rámci Halasova Kunštátu. Podrobnosti ke každému ročníku jsou včas zveřejněny.