Novinky

Vyvrcholil 45. ročník Literární soutěže Františka Halase: Básnický debut pro Hanu Richterovou [LSFH 2017]

07.11.2017 11:03

 

[Zveřejněno 22.10.2017; aktualizace 7.11.2017]

 

Laureátkou 45. ročníku Literární soutěže Františka Halase

a držitelkou Zvláštní ceny Klementa Bochořáka,

spojenou s vydáním básnické sbírky knižně dosud nepublikujícímu autorovi,

se v sobotu 21. října 2017 v Kunštátu stala

 

H A N A   R I CH T E R O V Á

 

 Hana Richterová se narodila v roce 1989 v Uherském Hradišti, žije v Brně. Své básně představila na autorských čteních v Uherském Hradišti, Uherském Brodě nebo Brně, časopisecky dosud nepublikovala. První veřejný profil její tvorby přinesly letos na podzim internetové stránky Literární soutěže Františka Halase. Básnická prvotina Hany Richterové bude představena nejpozději při příležitosti vyvrcholení 46. ročníku Literární soutěže Františka Halase v říjnu 2018. Kniha vyjde jako šestý svazek samostatné edice LSFH.

Laureátka 45. ročníku Literární soutěže Františka Halase Hana Richterová. Foto Petr Steindl

 

Uznání poroty LSFH 2017 dále získali

Jakub Cepník (*1996)

Klára Fialová (*1996)

Mattia Natale (*1996)

 

Čtyřicátého pátého ročníku Literární soutěže Františka Halase pro začínající básníky, se zúčastnilo 62 autorů a autorek z celé České republiky. Soutěžní příspěvky posuzovala porota ve složení Miroslav Chocholatý (literární kritik a vysokoškolský pedagog), Vojtěch Kučera (básník a příležitostný editor, dramaturg Literární soutěže Františka Halase), Veronika Schelleová (básnířka a překladatelka).

 

Jakub Cepník. Foto Petr Steindl

 

Klára Fialová Klára Fialová. Foto Petr Steindl

 

Mattia Natale. Foto Petr Steindl

 

Na dvoudenní setkání, které proběhlo v Kunštátě v rámci tradičního Halasova Kunštátu ze soboty na neděli 21. a 22. října 2017, bylo pozváno deset finalistů, kteří byli svou tvorbou představeni i na internetových stránkách soutěže. Součástí setkání byla rovněž připomínka básnické tvorby Františka Halase.

 

Ladislav Zedník u hrobu Františka Halase. Foto Petr Steindl

 

Literární soutěž Františka Halase, určená autorům od 15 do 29 let, probíhá nepřetržitě od roku 1972. Od roku 2012 jsou pořadateli soutěže Město Kunštát a Spolek přátel umění města Kunštát. Vyvrcholení ve formě dvoudenního kunštátského setkání vybraných tvůrců, jehož hosty byli básník Ladislav Zedník (držitel ceny Litera za poezii 2016), a básnířka Emma Kausc (laureátka 44. ročníku LSFH), proběhlo letos pošesté.

 

Emma Kausc. Foto Vojtěch Kučera

 

Knihy a časopisy pro finalisty poskytly: Časopis a nakladatelství Host, Revue a nakladatelství Weles, Nakladatelství Větrné mlýny.

 

Součástí Halasova Kunštátu bylo rovněž uvedení debutové básnické sbírky Emmy Kausc: Cykly. Emma Kausc se narodila roku 1998, žije v Praze. Básně publikovala časopisecky (Host, H_aluze) či na internetových portálech (Nedělní chvilka poezie, Živá poezie). V říjnu roku 2016 se stala laureátkou 44. ročníku Literární soutěže Františka Halase a držitelkou Zvláštní ceny Klementa Bochořáka… Pozor! Debut před dvacítkou.

Emma Kausc: Cykly

 

Kniha vychází ve spolupráci nakladatelství Šimon Ryšavý a Spolku přátel umění města Kunštát jako pátý svazek edice LSFH.

 

Před domem, ve kterém v Kunštátě pobýval František Halas.

 

Tisková zpráva ve formátu PDF:

 

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vřelý vztah básníka Františka Halase (1901-1949) k mladším autorům je obecně známým faktem. U nakladatele Václava Petra měl v letech 1936-1942 na starosti redakci knižnice První knížky, v níž uváděl do literatury mladé básníky. Pod jeho patronací tehdy do české literatury vstoupili takoví básničtí velikáni jako např. Jiří Orten, Josef Kainar či Jiří Kolář. Celkem v knižnici První knížky vyšlo deset básnických sbírek.

Intenzivní kontakt s mladou generací Halas udržoval až do samého sklonku svého života.

Tuto část Halasova odkazu se již více než čtyři desetiletí snaží připomínat i literární soutěž nesoucí básníkovo jméno.

Od svého vzniku soutěž probíhala pod hlavičkou Okresního kulturního střediska v Blansku, v letech 1993 až 2011 pod patronací Muzea Blansko. Od roku 2012 jsou organizátory Město Kunštát a Spolek přátel umění města Kunštát (v letech 2012-2014 rovněž Společnost přátel mladé poezie).

Díky soutěži vychází od roku 2013 samostaná knižní edice LSFH, přinášející básnické debuty laureátů soutěže anebo držitelů Zvláštní ceny Klementa Bochořáka. Dosud vyšlo pod editorským vedením Vojtěcha Kučery pět svazků.

Soutěž je vyhlašována květnu, uzavírka zasílání příspěvků (napsaných v českém jazyce) je zpravidla po dvou měsících ode dne vyhlášení, vyhodnocení a dvoudenní setkání finalistů probíhá v říjnu v rámci Halasova Kunštátu. Podrobnosti ke každému ročníku jsou včas zveřejněny.