Novinky

Finalisté LSFH 2012: Pavel Zajíc

16.10.2012 14:22

 

Jeníkovu
cyklus

I
 
Čisté jsou okapy
po deštích zimních,
            když všichni tlejí.
 
Kapky se z tašek nesvlékaly.
 Kočky jdou spát hladové.
 
Mlčíš tichem,
probouzíš se v hodinách,
otvíráš slepicím.
 
Kompletuješ samotářskou duši.
 
 
II
 
Po příjezdové cestě
            opařené brambory.
-
Včasné mrákoty
- probuzení.

-
Musíme jet do lesa a vysekávat
nálet.

Šedá mlha mezi borovicemi.
Modrají.
 
Teď chodím v blátě.
Teď to nevadí.
            Pařezy jsou vybydleny.

 

 

III
 
Poslyš příběhy
vedví se rozbíhající,
            odděl hlízy
od jedu.
 
Pak s čistýma
rukama můžeš vkročit
v síň.
 

IV
 
Pes vyl.
            Kočky co předly
drápy po linu zasouvají zpět.

 
V předsobotí
            je slyšet
sykot nožů.

 Samozřejmosti.

 
V
 
Logr a hliník
            chladnou.
Tři dlouhé věty
            skrze Kavkaz.

Zbytečnost loučení.
 
logr, hliník

 

- - -

 

Pavel Zajíc se narodil v roce 1988, žije v Dačicích. Student Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Svou tvorbu publikuje např. v Písmáku.

 

 

<< 81 | 82 | 83 | 84 | 85 >>

Vřelý vztah básníka Františka Halase (1901-1949) k mladším autorům je obecně známým faktem. U nakladatele Václava Petra měl v letech 1936-1942 na starosti redakci knižnice První knížky, v níž uváděl do literatury mladé básníky. Pod jeho patronací tehdy do české literatury vstoupili takoví básničtí velikáni jako např. Jiří Orten, Josef Kainar či Jiří Kolář. Celkem v knižnici První knížky vyšlo deset básnických sbírek.

Intenzivní kontakt s mladou generací Halas udržoval až do samého sklonku svého života.

Tuto část Halasova odkazu se již více než čtyři desetiletí snaží připomínat i literární soutěž nesoucí básníkovo jméno.

Od svého vzniku soutěž probíhala pod hlavičkou Okresního kulturního střediska v Blansku, v letech 1993 až 2011 pod patronací Muzea Blansko. Od roku 2012 jsou organizátory Město Kunštát a Spolek přátel umění města Kunštát (v letech 2012-2014 rovněž Společnost přátel mladé poezie).

Díky soutěži vychází od roku 2013 samostaná knižní edice LSFH, přinášející básnické debuty laureátů soutěže anebo držitelů Zvláštní ceny Klementa Bochořáka. Dosud vyšlo pod editorským vedením Vojtěcha Kučery pět svazků.

Soutěž je vyhlašována květnu, uzavírka zasílání příspěvků (napsaných v českém jazyce) je zpravidla po dvou měsících ode dne vyhlášení, vyhodnocení a dvoudenní setkání  finalistů probíhá v říjnu v rámci Halasova Kunštátu. Podrobnosti ke každému ročníku jsou včas zveřejněny.