Novinky

Finalisté LSFH 2012: Klára Vaníčková

14.10.2012 22:57

 

Ze včerejší tmy


tělo pokryto modřinami ze včerejší tmy
i když by měla blednout
i když je včerejší
jsou stále stejně tmavé

...
hemžili se na promoklých chodnících pod deštníky,
měli červené, oranžové a žluté hlasy

má rána jsou jiná než jejich, jsou ohlodaná úzkostí,
vstávám z vlastních obrysů, jen tak přečkám den.
ale někdy obrysy jsou těžký zimník a nejdou svléknout.

...
roztáhnu deštník a vyrazím, mám strach, mám strach jít bez něj.
oblaka přimhouřila oči a vzduch se chvěje nejistotou – co bude dál? jen kroky lidí po promočených chodnících jsou stále stejně monotónní,

nedívají se vzhůru ani níže, proklouzávám poryvy žluto-červených hlasů,
za každým domem choulí se vzpomínka, každá
budova dívá se na mě tvýma očima, ve kterých jsem vždy byla tak malá. /už se jich nezbavím./

když se zaposlouchám do hlasů blízkých, jsou všechny stejně barevné, znají víc než tmu, dýchám je, chci je vstřebat a
cítit stejně
probouzet se každý den na jiném místě, pokaždé s jinou tváří
a tělem vedle sebe a nechtít víc.

ale místo vedle mě je prázdné a obloha má zalehlé uši,
od hlavy k patě jako slepá mapa
vlní se prostorem a neukáže, kde jsme a kudy jít.

sami chceme zakreslovat do mapy, ale ta moje zná jen začátky a konce,
od té doby co jsem tě poznala věřím na tmu v sobě
                                        v rána, která nikdy nebudou jako jejich


PERSONA, HADI

hadi


v mezilesí kde jsou rozprostřené hadí kůže,
všude, kam dohlédneme, tvoří kůru stromů,
jako by protkávaly listy
v každé žilnatině rozpustily jedové žlázy

podáváme si ruce
jako bychom chtěli spojit aspoň to, co dokážeme nahmatat
od hlavy po břicho jsem srostlá s korunou stromu – její hadi mají velké oči
zelenou kůži
a někdy promluví

a od břicha k nohám srůstám se zemí, v ní se točí hadi
zavírají mi oči a pak slyším barvy
cítím tvoje oči které zežloutly a propalují mi kůži

uprostřed těla cítím; udělat krok,
myslíš?
cítíš?
jen jeden stačí, aby se les proměnil, svlékl se ze všech kůží
a oči a jazyky se skryly

...

ale ty říkáš nehýbej se
stačí krok vzůru nebo dolů pod zem, na tom nezáleží,
jen se nepouštěj

hadí těla začínají u kořenů
a končí tam kam nedohlédneš
ale ty jsi všechno
z konečků prstů ti stékají blesky
uvnitř žhneš
uvnitř ti koluje žilnatina
a mraky
a všechny barvy které vykašlává obloha


mlčím, přesto slyšíš
neunesu je


bytostné já

letokruhy vyhřezly z nebe – někdo se zastavil, vzhlédl
a jeho oči zůstaly zavěšené vzhůru,
jiní šli dál
              ještě teď tu chvíli cítím
v každém kousku dřeva, země byla obloha
a obloha země

ty a já,
dva kdo viděli
a dokud nezapadly tvé oči
dokud se obzor nescvrkl
a nepropálil hluboko do země i vzhůru
jako by v nich bylo totéž
 

- - -

 

Klára Vaníčková se narodila v roce 1991, žije v Praze. Účastnice literárních soutěží (např. Hořovice Václava Hlaběte, Literární soutěž Klementa Bochořáka), ze setkání finalistů LSFH v Kunštátě 2012 se omluvila.

 

 

<< 82 | 83 | 84 | 85 | 86 >>

Vřelý vztah básníka Františka Halase (1901-1949) k mladším autorům je obecně známým faktem. U nakladatele Václava Petra měl v letech 1936-1942 na starosti redakci knižnice První knížky, v níž uváděl do literatury mladé básníky. Pod jeho patronací tehdy do české literatury vstoupili takoví básničtí velikáni jako např. Jiří Orten, Josef Kainar či Jiří Kolář. Celkem v knižnici První knížky vyšlo deset básnických sbírek.

Intenzivní kontakt s mladou generací Halas udržoval až do samého sklonku svého života.

Tuto část Halasova odkazu se již více než čtyři desetiletí snaží připomínat i literární soutěž nesoucí básníkovo jméno.

Od svého vzniku soutěž probíhala pod hlavičkou Okresního kulturního střediska v Blansku, v letech 1993 až 2011 pod patronací Muzea Blansko. Od roku 2012 jsou organizátory Město Kunštát a Spolek přátel umění města Kunštát (v letech 2012-2014 rovněž Společnost přátel mladé poezie).

Díky soutěži vychází od roku 2013 samostaná knižní edice LSFH, přinášející básnické debuty laureátů soutěže anebo držitelů Zvláštní ceny Klementa Bochořáka. Dosud vyšlo pod editorským vedením Vojtěcha Kučery pět svazků.

Soutěž je vyhlašována květnu, uzavírka zasílání příspěvků (napsaných v českém jazyce) je zpravidla po dvou měsících ode dne vyhlášení, vyhodnocení a dvoudenní setkání  finalistů probíhá v říjnu v rámci Halasova Kunštátu. Podrobnosti ke každému ročníku jsou včas zveřejněny.