64. výročí úmrtí Františka Halase

27.10.2013 09:52

 

V neděli 27. října 2013 si připomínáme 64. výročí úmrtí básníka Františka Halase. Při této příležitosti přinášíme ukázky z jeho tvorby ve výběru finalistů 41. ročníku literární soutěže nesoucí básníkovo jméno...

 

 

FRANTIŠEK HALAS

TICHO

 

Černá tráva ticha saranče slov ji sžírají

kouř se vzpíná košík hadů plný

díváš se za zrcadlo kdo je tam ukrytý

a v tom je život celý

 

Žluť čepiček prstů mimikry snivosti

zvedáš je k ústům márnicí hlasů škrcených

chtěje tak úkryt jich pohyb převislý

na způsob růží do hrobu házených

 

Spirála ticha se rozvíjí v snubní prstence prázdnoty

konfety v nichž jsi zapleten blázen ubohý

lítou lítostí posedlý

příliš známou aby byla bez tajemství

 

Měsíc zvolna a s pompou zapadá

je to tvář mrtvé v jícnu krematoria mizející

již pokryje černá deska kolumbária

se jmény souhvězdí

 

[Sépie, 1927]

Kristýna Svidroňová

 

 

SPÁČ

 

Otrhávám andělům křídla bezmocným mouchám

plazí se v prachu svého peří růžové žížaly vzduchu

v tisíci fasetách očí tisíckrát opakovaný

                                                       obraz pádu

 

Odcházíš spat bratříčkovat se se smrtí

v její černé vůni Jakubův žebř se pne

fukar tmy čistí zlatou pšenici ty ležíš rozdvojen

 

V ohnivých mušlích sopek plynové bubliny plují

těsto příštích kovů a démantů škvíří jak spálená kůže

geologické vrstvy obvazy historií dávno zahojených

 

V uhlí něžná kopie kapradí krátery kouří

slzy lávových úbočí Kristus pláče do hrdel smutných pijanů

měsíc urna s vyvátým popelem do níž jen bludná vlasatice nahlíží

 

Hedvábné roubení řas oko bobule plná jisker

hle pupila se šíří kreslíc Archimedovy kruhy odstupte

obočí svázané u kořene nosu se podobá osmě naznak zvrácené

 

Skladiště plna pytlů ponrav kropenka měsíce je prázdná

hřbitov se žehná tisíci kříži bez únavy a nadarmo

rakve visí v kořání růží Lazare ze svého sna procitni

 

Sen prázdný hrob k ránu družina slzí vrávorá

dolů k tvým ústům ztraceným sůl této země

každý zvuk zvenčí houká a pochmurně krákorá

 

Nosíš svůj smutek rukopis nikdy nedopsaný

houbu jedovatou a nesmírně půvabnou

talíř své krve s bílými krvinkami

 

Zíváš domino v ústech hra bez konce

na česno rtů blouznivé vosy slétnou

blábolíš babylonskými jazyky Vše je pochybné

 

Srážíš dávno uzrálé ovoce veršů se stromů poznání

pavučiny v koutech vzpomínky v nichž na chvíli trápí se tvůj vzdech

mumie s pozlacenými víčky spí v muzeích

                                                            a to je láska

 

[Sépie, 1927]

Jakub Drážník

 

 

ČEKÁNÍ

 

Nečekám na nikoho

a přec se dívám stále na dveře

Přijdete-li k nim

prosím nevstupujte

ani s dechem ztajeným

Nečekám na nikoho

na sebe jenom čekám já

 

[Kohout plaší smrt, 1930]

Jakub Koumar

Nikol Šustrová

 

 

ZE DNA

Štýrskému

 

S horoucí falší miluji tento svět

bohem rozsvícený ďáblem znečištěný

s hněvivou láskou miluji tento svět

 

Dno hladomorny plné havěti

z jejíhož dna i ve dne vidíš

vše co v snách se bojíš viděti

 

V průvanu tmy mezi narozením a smrtí

stydna pod hřbitovním vápnem měsíčním

trháš zlaté tkanice rozbřesků co škrtí

 

Pak lítost jež k ničemu zde se již neupíná

jen nad posledním kuřátkem v Plejádách je ti do pláče

co pípá nejsous mezi svýma

 

Proč kohoutíš se srdce mé

písek hvězd slzy všech vysuší

do chladných růží na tvář padneme

 

[Kohout plaší smrt, 1930]

Klára Šmejkalová

 

 

PŘEDKOVÉ

 

V podloubích panny ctné se tiše chichotaly

vzdutým míškům v šviháckých rozkrocích

otcové v mázhauzích poklopce rozpínali

krev hřebců hustá pěnila se v nich

 

a manželky ty zdatné lučištnice

v ložích napínaly tětivy k prasknutí

kobyly bujné chlípné milovnice

říjící věčně po horkém vniknutí

 

Vojáci po bitkách krutě zas valchovali

těla žen z vesnic spálených

kopy panchartů po světě nadělali

z táborů stoupal smích panen helmbrechtných

 

Předkové dávní na vaše hlavy padá

stesk náš i dívek které měli jsme a máme

jak vám vše kvetlo tak nám vše zase zvadá

a co vy údem my jenom ústy naděláme

 

[Thyrsos, 1932]

Václav Vomáčka

 

 

OSUD

 

Nespí-li dosud dlaně tvé

pro poslední mé sevření

dnes sepni je jak za mrtvé

nad nimiž anděl kamení

 

Jen jiné postavení hvězd

ve výškách černé vznešenosti

nám dalo jinam kvést

do mrazů konečnosti

 

Sepni své ruce a pros za nás

ať noc dětí je nám dána

když sám si stýská každý z nás

a láska pláče nerozdána

 

[Tiše, 1932]

Aneta Čamová

 

 

DŮVĚRA

 

Když stínem krví světla

vše kolem zbroceno

a tmí se chvíle světlá

neříkej ztraceno

 

Zadrhni uzel slova

nade vším co chce zem

a radost najdi znova

naději vem kde vem

 

Počátek jistý dáš

i mlčky nemluv záhy

ohnisko všeho uhlídáš

zbledlý jak ocún nahý

 

[Dokořán, 1936]

Ivana Kašpárková

 

 

LOUČENÍ

 

Vytrhnout slova i s kořínky
teď zrovna teď
kdy na nohou mám plno krajiny
plno plének plno rubášů
mé krajiny mé krajiny
krajiny mé a mých kamarádů


Jako by naráz pomřeli
jako když pustíš housle na zemi
právě tak listím větvemi
zní odcházení zní


Kuvíká sýček kuvíká
má javor duši vyraženou
Kam se ti chlapci kam se ženou
s javoru duší vyraženou
Kuvíká sýček kuvíká


Jako ta kapka slunce
v slupce hroznové
takový byl jsi domove
domove můj a kamarádů


Z vnitřností slov jsme osud hádali
a přísné poznání nám s čela stékalo
až na srdce na růže hovorů


Čest praporu
 

Čest praporu

 

[Ladění, 1942]

Štěpán Hobza

 

 

PŘÁNÍ

 

Ne já bych nerad umíral

na lůžku při svíci

a aby u mne někdo stál

smutný a plačící

 

Já ležet bych chtěl v lopuchách

co velkým listem svým

by zakryly můj pyšný strach

budu-li zbabělým

 

[Ladění, 1942]

Petr Steindl

 

 

František Halas ve výběru finalistů 40. ročníku LSFH [2012]