Finalisté 45. ročníku Literární soutěže Františka Halase

09.10.2017 09:17

 

Na dvoudenní setkání finalistů 45. ročníku Literární soutěže Františka Halase, které proběhne o víkendu od 21. do 22. října 2017 v Kunštátě, přijali pozvání

 

Jakub Cepník [1996], Praha

Klára Fialová [1996], Mimoň / Ústí nad Labem

Anna Luňáková [1993], Jičín / Praha

Kateřina Matuštíková [1992], Praha

Mattia Natale [1996], Jesenice / Norwich

Hana Richterová [1989], Uherské Hradiště / Brno

Anna Sedlmajerová [1996], Příseka 

Petr Steindl [1994], Brno

Tereza Šustková [1991], Olomouc

Kristýna Znamenáčková [1988], Boskovice

 

Ze studijních důvodů se ze setkání omluvil Robin Hruška [1992], který aktuálně pobývá ve švédské Uppsale. Místo něj byl následně osloven (a přijal pozvání) někdo jiný.

 

Finalistů je podle pravidel pouze deset a podobně jako v minulých letech to s jejich výběrem porota neměla jednoduché. Pozoru hodné jsou rovněž verše Radka Touše, Anety Železníkové, Ondřeje Krystyníka, Petra Vyskočila, Filipa Klegy, Filipa Kůrky, Kristýny Hoblové, Matěje Senfta, Lenky Pešlové, Tomáše Perdocha, Daniela Mužátka, Tomáše Tichého či Sebastiana Kantora... Všichni výše uvedení se objevili v pracovních seznamech poroty jako možní adepti na finále. Básnické profily všech finalistů budou postupně uveřejněny na internetových stránkách soutěže lsfh.webnode.cz.

Do 45. ročníku Literární soutěže Františka Halase přihlásilo své verše 62 autorů a autorek z celé České republiky. Příspěvky posuzovala porota ve složení Miroslav Chocholatý (literární kritik a vysokoškolský pedagog), Vojtěch Kučera (básník, příležitostný editor, dramaturg LSFH) a Veronika Schelleová (básnířka, překladatelka). Z pozvaných finalistů porota vybere laureáta/laureátku a může udělit Zvláštní cenu Klementa Bochořáka, spočívající ve vydání básnické prvotiny knižně dosud nepublikujícímu autorovi.

Vyvrcholení soutěže a vyhlášení výsledků proběhne v rámci tradičního Halasova Kunštátu  21. října 2017. Informace k odpolednímu a večernímu programu, který je určen všem zájemcům o poezii z řad široké veřejnosti, budou průběžně doplňovány. Součástí Halasova Kunštátu bude mj. vystoupení básníka Ladislava Zedníka a uvedení básnického debutu laureátky 44. ročníku Literární soutěže Františka Halase a držitelky Zvláštní ceny Klementa Bochořáka za rok 2016 Emmy Kausc Cykly (vychází jako 5. svazek Edice LSFH).

 

 

Literární soutěž Františka Halase probíhá nepřetržitě od roku 1972 a je určená začínajícím básníkům ve věku od 15 do 29 let. Od svého vzniku se konala pod hlavičkou Okresního kulturního střediska v Blansku, v letech 1993–2011 pod patronací Muzea Blansko. Od roku 2012 jsou organizátory Město Kunštát a Spolek přátel umění města Kunštát (v letech 2012-2014 rovněž Společnost přátel mladé poezie). Cílem soutěže je propagovat poezii, umožnit talentovaným básníkům publikovat a jednomu z nich každoročně vydat knižní prvotinu.

 

- - -

 

Obecná poznámka pod čarou k zaslaným příspěvkům do 45. ročníku LSFH:

Všichni, kdo to myslíte s poezií vážně, pište! Za svými básněmi si stůjte a bojujte za ně. Názory ostatních přijímejte s pokorou. Stejná báseň může být pro někoho jednou z nejzásadnějších a jiný se s ní může totálně minout. Musí-li být vaše báseň (nikoli „pokus“) napsána opravdu a jedině tak, jak je napsána, věřte jí a vytrvejte… Nazývejte věci pravými jmény! Pokud svůj text nejste sami před sebou schopni označit jako báseň, poezii netrapte.

Čtěte. Karel Hynek Mácha či František Gellner jsou sice velikáni, ale žijeme ve 21. století a poezie už dávno dýchá jinak. Vskutku. Čtěte současnou tvorbu! Básníci jsou lidé z masa a kostí a žijí mezi námi. Vydávají knihy. Ty knihy se dají koupit. Zapůjčit v knihovně. Jako možný orientační bod lze využít např. aktuální básnický cyklus Doba ve verších, představující v páteční příloze významného českého deníku jedenáct současných básníků a básnířek. Za pozornost stojí rovněž obsáhlý sumarizační článek Současná česká poezie z pera Olgy Stehlíkové a Ladislava Zedníka, který vyšel v únoru letošního roku na Portálu české literatury.
 

Psaní poezie je především práce s jazykem. Používání jazyka má svá pravidla. Určitě stojí za to texty před odesláním do soutěže či kamkoli jinam zkontrolovat (nabídnout je komukoli k přečtení) a opravit překlepy a hrubky – to je to nejmenší… Jazyk, poezie i čtenář si zaslouží úctu!

 

Vojtěch Kučera

 

[Původně zveřejněno 10. 9. 2017, aktualizace 9. 10. 2017.]