Finalisté 47. ročníku Literární soutěže Františka Halase

29.09.2019 08:00

 

Na dvoudenní setkání finalistů 47. ročníku Literární soutěže Františka Halase, které proběhne o víkendu od 19. do 20. října 2019 v Kunštátě, přijali pozvání

 

Pavlína Borská [1997] Brno / Praha

Adam Hošek [1995] Sobotka

Jan Jindřich Karásek [1997] Uherské Hradiště

Aneta Krejčík Plšková [1991] Pardubice

Barbora Müllerová [1991] Praha / Ústí nad Labem

Elena Pecenová [1994] Praha

Alžběta Johanka Petrová [1993] Hostivice

Andrea Pišanová [1997] Horní Jirčany

Kateřina Tichá [1994] Praha

Eliška Vágnerová [1997] Ostrov

 

Mezi původně nominovanou desítkou finalistů byl rovněž Daniel Mužátko [1998], který se však z účasti na vyvrcholení soutěže omluvil.

 

Finalistů je podle pravidel pouze deset. V pracovních seznamech porotců se jako možní adepti na finále objevili rovněž Jakub Racek, Markéta Pokorová, Šimon Kinc, Vojtěch Bartoš, Alžběta Skalická, Vít Ondrák, Jan Vitoň, Michal Dáňa, Jan Krejčí, Jakub Caha, Tomáš Ráliš, Marie Škrdlíková, Vojtěch Franců, Kristína Kobolková či F. E. Daniel. Básnické profily všech finalistů byly postupně uveřejněny na internetových stránkách soutěže lsfh.webnode.cz.

Do 47. ročníku Literární soutěže Františka Halase přihlásilo své verše 68 autorů a autorek z celé České republiky, jednu soutěžní zásilku s česky psanými básněmi jsme obdrželi ze Slovenska. Příspěvky posuzovala porota ve složení Miroslav Chocholatý (literární kritik a vysokoškolský pedagog), Vojtěch Kučera (básník, příležitostný editor, dramaturg LSFH) a Veronika Schelleová (básnířka, překladatelka). Z pozvaných finalistů, kteří potvrdili svou účast na vyvrcholení soutěže, porota vybere laureátku/laureáta a může udělit Zvláštní cenu Klementa Bochořáka, spočívající ve vydání básnické prvotiny knižně dosud nepublikující/mu autorce/autorovi.

 

Vyvrcholení soutěže a vyhlášení výsledků proběhne v rámci tradičního Halasova Kunštátu  19. října 2019. Informace k odpolednímu a večernímu programu, který je určen všem zájemcům o poezii z řad široké veřejnosti, budou průběžně doplňovány. Součástí Halasova Kunštátu bude mj. vystoupení básníka a esejisty Jakuba Řeháka, držitele ceny Magnesia Litera za poezii 2013. Z organizačních důvodů nebude součástí vyvrcholení soutěže uvedení básnického debutu loňského laureáta Davida Brody.

 

 

Literární soutěž Františka Halase probíhá nepřetržitě od roku 1972 a je určená začínajícím básníkům ve věku od 15 do 29 let. Od svého vzniku se konala pod hlavičkou Okresního kulturního střediska v Blansku, v letech 1993–2011 pod patronací Muzea Blansko. Od roku 2012 jsou organizátory Město Kunštát a Spolek přátel umění města Kunštát (v letech 2012-2014 rovněž Společnost přátel mladé poezie). Cílem soutěže je propagovat poezii, umožnit talentovaným básníkům publikovat a jednomu z nich každoročně vydat knižní prvotinu.

 

- - -

 

Obecná poznámka pod čarou k zaslaným příspěvkům:

Všichni, kdo to myslíte s poezií vážně, pište! Za svými básněmi si stůjte a bojujte za ně. Názory ostatních přijímejte s pokorou. Stejná báseň může být pro někoho jednou z nejzásadnějších a jiný se s ní může totálně minout. Musí-li být vaše báseň (nikoli „pokus“) napsána opravdu a jedině tak, jak je napsána, věřte jí a vytrvejte… Nazývejte věci pravými jmény! Pokud svůj text nejste sami před sebou schopni označit jako báseň, poezii netrapte.

Čtěte. Karel Hynek Mácha či František Gellner jsou sice velikáni, ale žijeme ve 21. století a poezie už dávno dýchá jinak. Vskutku. Čtěte současnou tvorbu! Básníci jsou lidé z masa a kostí a žijí mezi námi. Vydávají knihy. Ty knihy se dají koupit. Zapůjčit v knihovně. Za pozornost stojí mimo jiné obsáhlý sumarizační článek Současná česká poezie z pera Olgy Stehlíkové a Ladislava Zedníka, který vyšel začátkem roku 2017 na Portálu české literatury.

Psaní poezie je především práce s jazykem. Používání jazyka má svá pravidla. Určitě stojí za to texty před odesláním do soutěže či kamkoli jinam zkontrolovat (nabídnout je komukoli k přečtení) a opravit překlepy a hrubky – to je to nejmenší… Jazyk, poezie i čtenář si zaslouží úctu!

 

Vojtěch Kučera


[Zveřejněno 15. 9. 2019. Aktualizace 29. 9. 2019]