Finalisté LSFH 2013: Aneta Čamová

16.09.2013 07:37

 

nepřítomnost
 
tma rozpíjí se
do všech koutů
 
jen sem tam
kdosi
 
načrtne záhyb silnice
 
jen
zprůsvitnět
a vzdálit se

 
 
zvedá se vítr
a já
šednu, když
vyhlížím tě
v nedohlednu zda
stále ještě
chodíš s deštěm
 
vždyť víš
že já tě tajně čekám
ač někdy bývám
prostořeká
 a někdy
zcela
 
bez osnov
 
 
a k ránu potom
- nemám slov
když podívám se
na tu spoušť:
---

nad polem stoupá horká pára
začátkem jara
ze všech stran;
z tvých úst a prstů
cítím chlad
 
 
 
 
že
za městem
zcela mimochodem
dům vrostl mlčky mezi keře
a tiše přede
     jako kotě
dokořán rozpažené dveře
 
jak ústa lačné
               bestie
 
pátrávám marně
co ti je
v tak pozměněné atmosféře:
 
jsem citlivá na každý pohyb
a mezi řečí
 
hodiny tikat
a čekat jako

na znamení
 Před bouřkou

je před bouřkou
a mezi deštěm
se ozývají cizí jména
a každá tvář je
rozostřená
 
zavři okna
dveře
oči
 
vlastní stíny nepřekročíš


po těch nocích
přijdou rána
přesvícená
rozmazaná:
 
prorostli jsme
do zátiší
nářek domu
 
měkčí
tišší
 jaro
 
tak prosím -
neměj mi to za zlé
 
teď když se všechno dere ven
jaro se
zprudka; bez soucitu
vší vahou
opře do oken
do nitra
ztěžka dýchajících bytů
 
 
 
v posledních dnech byla jsem s tebou
mimo sebe
a stále netuším, kde jsem
a v ovzduší a v nitru města
se kumuluje
nervozita
 
mírně se svažující cesta
dovede tě až k centru dění
- je liduprázdné
nic tu není
 


domovina
 
zarůstá cesta
mezi poli
kde kolem domy
koření
a košatí se
po okolí
když ráno padá do úbočí
a nebe prýští
z potrubí
je svět tak křehký
že bříškem palce
lze převrátit ho
 
naruby
 
¨


Aneta Čamová se narodila v roce 1991, žije a studuje v Praze.