LITERÁRNÍ SOUTĚŽ FRANTIŠKA HALASE 2012

15.05.2012 16:20

MĚSTO KUNŠTÁT a KRUH PŘÁTEL UMĚNÍ MĚSTA KUNŠTÁT

ve spolupráci se Společností přátel mladé poezie

vyhlašují

 

40. ročník

Literární soutěže Františka Halase

 

Cílem této tradiční akce je podchytit mladé literární talenty, umožnit vzájemnou konfrontaci jejich činnosti a dát nejlepším příležitost práce publikovat a propagovat je. Soutěže se může zúčastnit každý autor ve věku od 15 do 29 let svými dosud nepublikovanými básnickými texty.

 

Soutěžní texty hodnotí tříčlenná porota, která určí laureáta Literární soutěže Františka Halase a může udělit Zvláštní cenu Klementa Bochořáka (bibliofilské vydání básnické sbírky dosud knižně nepublikujícímu autorovi). Vybrané práce účastníků budou otištěny ve sborníku a na internetových stránkách soutěže lsfh.webnode.cz. Za užité práce nebudou poskytovány autorské honoráře.

 

Soutěžní texty v rozsahu maximálně 10 básní, doplněné o rok narození a kontaktní údaje, zašlete na emailovou adresu lsfh@centrum.cz nebo v tištěné podobě ve třech kopiích poštou na adresu: Městská knihovna, nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát.

Zásilku viditelně označte HALAS 2012.

 

Uzávěrka zasílání příspěvků: 15. července 2012

 

Výsledky soutěže budou oznámeny v rámci tradičního Halasova Kunštátu 20. října 2012.

 

Deset vybraných účastníků bude zároveň pozváno na dvoudenní setkání s porotci soutěže, v jehož rámci proběhnou neformální diskuse, besedy a vycházky krajinou Halasova Kunštátska. Vybraní autoři budou osloveni nejpozději v první polovině září.

Ubytování z 20. na 21. října 2012 pro pozvané zajištěno.

 

Kontakt pro další informace: lsfh@centrum.cz

 

Tisková zpráva: 120515_LSFH_2012_TZ_vyhlaseni.pdf (56,1 kB)