LITERÁRNÍ SOUTĚŽ FRANTIŠKA HALASE 2014

15.05.2014 10:50

MĚSTO KUNŠTÁT a KRUH PŘÁTEL UMĚNÍ MĚSTA KUNŠTÁT

ve spolupráci se Společností přátel mladé poezie

vyhlašují

 

42. ročník

Literární soutěže Františka Halase

 

Vřelý vztah básníka Františka Halase k mladším autorům je obecně známým faktem. Tuto část Halasova odkazu se již více než čtyři desetiletí snaží připomínat i literární soutěž nesoucí básníkovo jméno. Cílem této tradiční akce je podchytit mladé literární talenty, umožnit vzájemnou konfrontaci jejich činnosti a dát nejlepším příležitost práce publikovat a propagovat je. Soutěže se může zúčastnit každý autor ve věku od 15 do 29 let svými dosud nepublikovanými básnickými texty.

Soutěžní texty hodnotí tříčlenná porota, která určí laureáta Literární soutěže Františka Halase a může udělit Zvláštní cenu Klementa Bochořáka (vydání básnické sbírky dosud knižně nepublikujícímu autorovi). Vybrané práce účastníků budou otištěny na internetových stránkách soutěže lsfh.webnode.cz a v literárních časopisech. Za užité práce nebudou poskytovány autorské honoráře.

Příspěvky v rozsahu maximálně 10 básní, doplněné o rok narození a kontaktní údaje (nejlépe e-mail a telefon) vč. místa působiště, zašlete na emailovou adresu lsfh@centrum.cz nebo v tištěné podobě ve třech kopiích poštou na adresu: Městská knihovna, nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát.

Zásilku viditelně označte HALAS 2014.

 

Uzávěrka zasílání příspěvků: 15. července 2014

 

Výsledky soutěže budou oznámeny v rámci tradičního Halasova Kunštátu 25. října 2014, kdy proběhne i symbolický křest 2. svazku edice LSFH - básnické prvotiny laureátky 41. ročníku LSFH Kláry Šmejkalové.

Deset vybraných účastníků bude zároveň pozváno na dvoudenní setkání s porotci soutěže a knižně publikujícími básníky, v jehož rámci proběhnou neformální diskuse, besedy a vycházky krajinou Halasova Kunštátska. Vybraní autoři budou osloveni nejpozději v první polovině září.

Ubytování z 25. na 26. října 2014 pro pozvané zajištěno.

 

42. ročník soutěže proběhne s laskavou finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

 

Kontakt pro další informace: Vojtěch Kučera, lsfh@centrum.cz