LITERÁRNÍ SOUTĚŽ FRANTIŠKA HALASE 2015

15.05.2015 19:45

 

MĚSTO KUNŠTÁT a KRUH PŘÁTEL UMĚNÍ MĚSTA KUNŠTÁT

ve spolupráci se Společností přátel mladé poezie

vyhlašují

 

43. ročník

Literární soutěže Františka Halase

 

Vřelý vztah básníka Františka Halase k mladším autorům je obecně známým faktem. Tuto část Halasova odkazu se již více než čtyři desetiletí snaží připomínat i literární soutěž nesoucí básníkovo jméno. Cílem této tradiční akce je podchytit mladé literární talenty, umožnit vzájemnou konfrontaci jejich činnosti a dát nejlepším příležitost práce publikovat a propagovat je. Soutěže se může zúčastnit každý autor ve věku od 15 do 29 let svými dosud nepublikovanými básnickými texty (mezi nepublikované básně se nezapočítávají rovněž básně otištěné v časopisech a na internetových portálech).

Soutěžní texty hodnotí tříčlenná porota, která určí laureáta Literární soutěže Františka Halase a může udělit Zvláštní cenu Klementa Bochořáka (vydání básnické sbírky dosud knižně nepublikujícímu autorovi). Vybrané práce účastníků budou otištěny na internetových stránkách soutěže lsfh.webnode.cz a v literárních časopisech. Za užité práce nebudou poskytovány autorské honoráře.

 

Soutěžní texty v rozsahu maximálně 10 nepublikovaných básní , doplněné o rok narození a kontaktní údaje (vč. místa působení), zašlete na emailovou adresu lsfh@centrum.cz nebo v tištěné podobě ve třech kopiích poštou na adresu: Městská knihovna, nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát.

Zásilku viditelně označte HALAS 2015.

 

Uzávěrka zasílání příspěvků: 15. července 2015

 

Výsledky soutěže budou oznámeny v rámci tradičního Halasova Kunštátu 17. října 2015, kdy proběhne i symbolický křest 3. svazku edice LSFH – básnické prvotiny Michaely Horynové, laureátky 42. ročníku soutěže.

 

Deset vybraných účastníků bude zároveň pozváno na dvoudenní setkání s porotci soutěže a knižně publikujícími básníky, v jehož rámci proběhnou neformální diskuse, besedy a vycházky krajinou Halasova Kunštátska. Vybraní autoři budou osloveni nejpozději v první polovině září.

Ubytování ze 17. na 18. října pro pozvané zajištěno bezplatně.

 

Literární soutěž Františka Halase probíhá nepřetržitě od roku 1972 (nejprve pod hlavičkou Okresního kulturního střediska v Blansku, v letech 1993 až 2011 pod patronací Muzea Blansko). Od roku 2012 jsou pořadateli soutěže Město Kunštát, Kruh přátel umění Kunštát a Společnost přátel mladé poezie.

 

Kontakt pro další informace: Vojtěch Kučera, lsfh@centrum.cz

Facebook: https://www.facebook.com/LiterarniSoutezFrantiskaHalase