LITERÁRNÍ SOUTĚŽ FRANTIŠKA HALASE 2017

16.05.2017 20:57

 

MĚSTO KUNŠTÁT a SPOLEK PŘÁTEL UMĚNÍ MĚSTA KUNŠTÁT

vyhlašují

 

jubilejní 45. ročník

Literární soutěže Františka Halase

 

Vřelý vztah básníka Františka Halase k mladším autorům je obecně známým faktem. Tuto část Halasova odkazu se již více než čtyři desetiletí snaží připomínat i literární soutěž nesoucí básníkovo jméno. Cílem této tradiční akce je podchytit mladé literární talenty, umožnit vzájemnou konfrontaci jejich činnosti a dát nejlepším příležitost práce publikovat a propagovat je. Soutěže se může zúčastnit každý autor ve věku od 15 do 29 let svými dosud nepublikovanými básnickými texty napsanými v českém jazyce (mezi nepublikované básně se nezapočítávají rovněž básně otištěné v časopisech a na internetových portálech).

 

Soutěžní texty hodnotí tříčlenná porota, která určí laureáta Literární soutěže Františka Halase a může udělit Zvláštní cenu Klementa Bochořáka, spočívající v možnosti vydání básnické sbírky dosud knižně nepublikujícímu autorovi. Vybrané práce účastníků budou otištěny na internetových stránkách soutěže lsfh.webnode.cz a v literárních časopisech. Za užité práce nebudou poskytovány autorské honoráře.

 

Soutěžní texty v rozsahu maximálně 10 nepublikovaných básní napsaných v českém jazyce, doplněné o rok narození a kontaktní údaje (vč. místa působení), zašlete na emailovou adresu lsfh@centrum.cz nebo v tištěné podobě ve třech kopiích poštou na adresu: Městská knihovna, nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát.

Zásilku viditelně označte HALAS 2017.

 

Uzávěrka zasílání příspěvků: 16. července 2017

 

Výsledky soutěže budou oznámeny v rámci tradičního Halasova Kunštátu 21. října 2017, kdy proběhne i symbolické uvedení 5. svazku edice LSFH – básnické prvotiny Emmy Kausc, Laureátky 44. ročníku Literární soutěže Františka Halase a držitelky Zvláštní ceny Klementa Bochořáka 2016.

 

Deset vybraných účastníků bude zároveň pozváno na dvoudenní setkání s porotci soutěže a knižně publikujícími básníky, v jehož rámci proběhnou neformální diskuse, besedy a vycházky krajinou Halasova Kunštátska. Vybraní autoři budou osloveni nejpozději v první polovině září.

Ubytování ze soboty 21. na neděli 22. října 2017 pro pozvané zajištěno bezplatně.

 

Literární soutěž Františka Halase probíhá nepřetržitě od roku 1972. Nejprve pod hlavičkou Okresního kulturního střediska v Blansku, v letech 1993 až 2011 pod patronací Muzea Blansko. Od roku 2012 jsou pořadateli soutěže Město Kunštát a Spolek přátel umění města Kunštát (v letech 2012 až 2014 rovněž Společnost přátel mladé poezie).

 

Kontakt pro další informace: Vojtěch Kučera, e-mail: lsfh@centrum.cz

Facebook: https://www.facebook.com/LiterarniSoutezFrantiskaHalase