LITERÁRNÍ SOUTĚŽ FRANTIŠKA HALASE 2018

15.05.2018 07:52

 

MĚSTO KUNŠTÁT a SPOLEK PŘÁTEL UMĚNÍ MĚSTA KUNŠTÁT

vyhlašují

 

46. ročník

Literární soutěže Františka Halase

 

Vřelý vztah básníka Františka Halase k mladším autorům je obecně známým faktem. Tuto část Halasova odkazu se již více než čtyři desetiletí snaží připomínat i literární soutěž nesoucí básníkovo jméno. Cílem této tradiční akce je podchytit mladé literární talenty, umožnit jejich vzájemnou konfrontaci a publikovat a propagovat kvalitní básnickou tvorbu. Soutěže se může zúčastnit každý autor ve věku od 15 do 29 let (včetně) svými dosud nepublikovanými básnickými texty napsanými v českém jazyce (mezi nepublikované básně se nezapočítávají rovněž básně otištěné v časopisech a na internetových portálech).

 

Soutěžní texty posuzuje tříčlenná porota, která určí laureáta Literární soutěže Františka Halase a může udělit Zvláštní cenu Klementa Bochořáka, spočívající v možnosti vydání básnické sbírky knižně dosud nepublikujícímu autorovi. Vybrané práce deseti finalistů budou otištěny na internetových stránkách soutěže lsfh.webnode.cz a v literárních časopisech. Za užité práce nebudou poskytovány autorské honoráře.

 

Soutěžní texty v rozsahu maximálně 10 nepublikovaných básní napsaných v českém jazyce, doplněné o rok narození a kontaktní údaje (vč. místa působení), zasílejte v jednom souboru na emailovou adresu lsfh@centrum.cz nebo v tištěné podobě ve třech kopiích poštou na adresu: Městská knihovna, nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát.

Zásilku viditelně označte HALAS 2018.

 

Uzávěrka zasílání příspěvků: 15. července 2018

 

Výsledky 46. ročníku soutěže budou oznámeny v rámci jubilejního 50. ročníku tradičního Halasova Kunštátu 13. října 2018, kdy proběhne i symbolické uvedení 6. svazku edice LSFH – básnické prvotiny Hany Richterové, Laureátky 45. ročníku Literární soutěže Františka Halase a držitelky Zvláštní ceny Klementa Bochořáka 2017.

 

Deset finalistů bude zároveň pozváno na vyvrcholení soutěže v podobě dvoudenního setkání s porotci a knižně publikujícími básníky (jako host vystoupí Olga Stehlíková), v jehož rámci proběhnou neformální diskuse, besedy a vycházky krajinou Halasova Kunštátska. Vybraní účastníci budou osloveni nejpozději v první polovině září.

Ubytování z 13. na 14. října 2018 pro pozvané zajištěno bezplatně.

 

 

Literární soutěž Františka Halase probíhá nepřetržitě od roku 1972. Nejprve pod hlavičkou Okresního kulturního střediska v Blansku, v letech 1993 až 2011 pod patronací Muzea Blansko. Od roku 2012 jsou pořadateli soutěže Město Kunštát a Spolek přátel umění města Kunštát (v letech 2012 až 2014 rovněž Společnost přátel mladé poezie).

 

Kontakt pro další informace: Vojtěch Kučera, e-mail: lsfh@centrum.cz

Facebook: https://www.facebook.com/LiterarniSoutezFrantiskaHalase