Prvotina pro Michaelu Horynovou [42. ročník LSFH / 2014]

26.10.2014 19:15

 

Laureátkou 42. ročníku Literární soutěže Františka Halase

a držitelkou Zvláštní ceny Klementa Bochořáka

(vydání básnické sbírky dosud knižně nepublikujícímu autorovi)

se v sobotu 25. října 2014 v Kunštátě stala

 

M I C H A E L A    H O R Y N O V Á

 

Michaela Horynová (*1989) pochází z Hradce Králové, je studentkou environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Básnická prvotina Michaely Horynové bude představena nejpozději při příležitosti vyvrcholení 43. ročníku Literární soutěže Františka Halase v říjnu 2015.

Michaela Horynová

 

Uznání poroty LSFH 2014 dále získali

Klára Goldstein (*1988)

David Kořínek (*1993)

Kateřina Vaněčková (*1992)

 

 

Klára Goldstein

 

David Kořínek

 

Kateřina Vaněčková

 

42. ročníku Literární soutěže Františka Halase pro začínající básníky, uskutečněného s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, se zúčastnilo 65 autorů z celé České republiky. Soutěžní příspěvky hodnotila porota ve složení Jiří Červenka (básník a překladatel), Miroslav Chocholatý (literární kritik a vysokoškolský pedagog), Vojtěch Kučera (básník a příležitostný editor, dramaturg LSFH). Na dvoudenní setkání, které proběhlo v Kunštátě v rámci tradičního Halasova Kunštátu ze soboty na neděli 25. až 26. října 2014, bylo pozváno deset finalistů, kteří byli svou tvorbou představeni i na internetových stránkách soutěže.

Literární soutěž Františka Halase, určená pro autory od 15 do 29 let, probíhá nepřetržitě od roku 1972. Od roku 2012 jsou pořadateli soutěže Město Kunštát, Kruh přátel umění Kunštát a Společnost přátel mladé poezie. Vyvrcholení ve formě kunštátského setkání vybraných tvůrců, jehož hosty byli básník a redaktor časopisu a nakladatelství Host Martin Stöhr a básnířka Klára Šmejkalová (laureátka soutěže z roku 2013), proběhlo letos potřetí. Součástí Halasova Kunštátu bylo rovněž uvedení básnické sbírky Kláry Šmejkalové: Naživo.

Klára Šmejkalová se narodila roku 1993, žije v Praze, kde studuje psychologii na Karlově Univerzitě. Básně publikovala např. v Kontextech, Kulturních novinách, Hostu či na internetovém portálu Literární.cz. V říjnu roku 2013 se stala laureátkou 41. ročníku Literární soutěže Františka Halase, kde zároveň získala Zvláštní cenu Klementa Bochořáka, spočívající ve vydání básnické sbírky knižně dosud nepublikujícímu autorovi. Kniha vychází ve spolupráci nakladatelství Šimon Ryšavý a Kruhu přátel umění města Kunštát jako 2. svazek edice LSFH.

 

Fotogalerie zde.

Tisková zpráva v PDF.