Prvotina pro Michaelu Kašparovou [44. ročník LSFH / 2016]

30.10.2016 19:17

 

Laureátkou 44. ročníku Literární soutěže Františka Halase
 
a držitelkou Zvláštní ceny Klementa Bochořáka
 
(vydání básnické sbírky dosud knižně nepublikujícímu autorovi)
se v sobotu 29. října 2016 v Kunštátě stala
 
 
 
M I C H A E L A    K A Š P A R O V Á
 
 
Michaela Kašparová (*1998) pochází z Prahy, kde studuje gymnázium. Své básně publikuje pod pseudonymem Emma Kausc. Básnická prvotina Michaely Kašparové bude představena nejpozději při příležitosti vyvrcholení 45. ročníku Literární soutěže Františka Halase v říjnu 2017.
 
Uznání poroty LSFH 2016 dále získali
Teodor Kravál (*1991)
Zdeňka Pospíšilová (*1987)
 
 
44. ročníku Literární soutěže Františka Halase pro začínající básníky, uskutečněného s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, se zúčastnilo 70 autorů z celé České republiky. Soutěžní příspěvky hodnotila porota ve složení Jiří Červenka (básník a překladatel), Miroslav Chocholatý (literární kritik a vysokoškolský pedagog), Vojtěch Kučera (básník a příležitostný editor, dramaturg LSFH). Na dvoudenní setkání, které proběhlo v Kunštátě v rámci tradičního Halasova Kunštátu ze soboty na neděli 25. až 26. října 2014, bylo pozváno deset finalistů, kteří byli svou tvorbou představeni i na internetových stránkách soutěže.
Literární soutěž Františka Halase, určená pro autory od 15 do 29 let, probíhá nepřetržitě od roku 1972. Od roku 2012 jsou pořadateli soutěže Město Kunštát a Spolek přátel umění města Kunštát. Vyvrcholení ve formě kunštátského setkání vybraných tvůrců, jehož hosty byli básníci Jaromír Typlt, Marek Torčík (držitel Zvláštní ceny Klementa Bochořáka za rok 2015) a básnířka Klára Goldstein (laureátka 43. ročníku soutěže), proběhlo letos popáté. Součástí Halasova Kunštátu bylo rovněž uvedení básnické sbírky Marka Torčíka: Rhizomy.
 

Laureátkou 44. ročníku Literární soutěže Františka Halase

a držitelkou Zvláštní ceny Klementa Bochořáka

(vydání básnické sbírky dosud knižně nepublikujícímu autorovi) 

se v sobotu 29. října 2016 v Kunštátě stala

 
 

M I C H A E L A    K A Š P A R O V Á

 
 
Michaela Kašparová (*1998) pochází z Prahy, kde studuje gymnázium. Své básně publikuje pod pseudonymem Emma Kausc (její básnický profil je k dispozici např. na stránkách Nedělní chvilky poezie). Pod občanským jménem publikovala např. v Hostu anebo na portále Živá poezie. Básnická prvotina Michaely Kašparové / Emmy Kausc bude představena nejpozději při příležitosti vyvrcholení 45. ročníku Literární soutěže Františka Halase v říjnu 2017. Kniha vyjde jako pátý knižní svazek samostatné Edice LSFH. Tvorba Michaely Kašparové zaujala porotu především svou autenticitou, osobitou poetikou a silou výrazu. V české poezii představuje výrazný hlas nejmladší básnické generace, který je hoden dlouhodobé pozornosti. Zaslouží si ji!
 
Michaela Kašparová. Foto Jaromír Typlt
 
 
Uznání poroty LSFH 2016 dále získali
 
 
U domu Františka Halase v Kunštátě
 
44. ročníku Literární soutěže Františka Halase pro začínající básníky se zúčastnilo 70 autorů z celé České republiky. Soutěžní příspěvky posuzovala tříčlenná porota ve složení Miroslav Chocholatý (literární kritik a vysokoškolský pedagog), Vojtěch Kučera (básník a příležitostný editor, dramaturg LSFH), Veronika Schelleová (básnířka a překladatelka). 
 
Na místě bývalého domu básníka Klementa Bochořáka v Kunštátě
 
Na dvoudenní setkání, které proběhlo v Kunštátě v rámci tradičního Halasova Kunštátu ze soboty na neděli 29. až 30 října 2016, bylo pozváno deset finalistů, kteří byli svou tvorbou představeni i na internetových stránkách soutěže. 
 
Součástí setkání byla rovněž připomínka básnické tvorby Františka Halase
 
Literární soutěž Františka Halase, určená pro autory od 15 do 29 let, probíhá nepřetržitě od roku 1972. Od roku 2012 jsou pořadateli soutěže Město Kunštát a Spolek přátel umění města Kunštát. Vyvrcholení ve formě kunštátského setkání vybraných tvůrců, jehož hosty byli básníci Jaromír Typlt (držitel Ceny Jiřího Ortena 1994), Marek Torčík (držitel Zvláštní ceny Klementa Bochořáka za rok 2015) a básnířka Klára Goldstein (laureátka 43. ročníku LSFH), proběhlo letos popáté. 
 
Součástí Halasova Kunštátu bylo rovněž uvedení básnické sbírky Marka Torčíka: Rhizomy (4. svazek knižní Edice LSFH). Rhizomy jsou mezibytím uvnitř jazyka. Rozostřením. Vzájemnou propleteností vzpomínek a slov.
 
 
Marek Torčík. Foto Jaromír Typlt
 
Marek Torčík se narodil roku 1993, aktuálně žije v Praze. Básně publikoval časopisecky např. v Hostu či v internetovém magazínu iLeGaLiT. V říjnu roku 2015 se stal držitelem Zvláštní ceny Klementa Bochořáka, spočívající ve vydání básnické sbírky knižně dosud nepublikujícímu autorovi.
 
Marek Torčík: Rhizomy
 
Knihy a časopisy pro finalisty poskytly časopis a nakladatelství Host, nakladatelství Větrné mlýny, revue a nakladatelství Weles. Děkujeme.