Hana Richterová: Hluchá místa [edice LSFH / svazek 6, 2018]

Hana Richterová: Hluchá místa [edice LSFH / svazek 6, 2018]

 

Ve své básnické prvotině se Hana Richterová představuje hned v několika polohách. Od pravidelných rytmických básní evokujících nejen dávné lidové písně odkudsi z mimočasu (Úhorem hrnuli / hlínu jak moře / Listopad sirnatý / obnažen hořel), přes ozvěny archetypálních mytologií (Na počátku byla v ženě tma / modlitba za oheň a maso) a silné smyslové obrazy (Jako když v hrudním koši padá listí / cítíš už v srpnu / rozpažený podzim), až po existenciální verše tematizující samou esenci poezie (Co kdybych se nenarodil? / Stala by se z Básně Nebáseň?)… Hluchá místa jsou místa mezi. V době všudypřítomného akustického smogu mohou působit očistně a blahodárně. Před použitím doporučeno poodstoupit.

 

Hana Richterová se narodila roku 1989 v Uherském Hradišti, žije v Brně. Své básně dosud publikovala časopisecky (Host) či na internetových portálech. V říjnu roku 2017 získala v rámci 45. ročníku Literární soutěže Františka Halase Zvláštní cenu Klementa Bochořáka, spočívající ve vydání básnické sbírky knižně dosud nepublikujícímu autorovi. Slavnostní uvedení knihy proběhlo při příležitosti vyvrcholení 46. ročníku Literární soutěže Františka Halase 13. října 2018 v Kunštátě.

 

Literární soutěž Františka Halase probíhá nepřetržitě od roku 1972 a je určena začínajícím autorům ve věku od 15 do 29 let. Cílem soutěže je propagovat mladé autory, umožnit jejich vzájemnou konfrontaci a vydat talentovaným básníkům jejich knižní prvotinu. Od roku 2012 je vyvrcholením soutěže říjnové setkání deseti finalistů, které probíhá v rámci tradičního Halasova Kunštátu. Edice LSFH vychází od roku 2013.

 

Hana Richterová: Hluchá místa
Edice LSFH, svazek 6
Nakladatelství Šimon Ryšavý, Brno 2018
ISBN  978-80-7354-197-2
64 stran
Náklad 300 ks
Prodejní cena 120 Kč

Distribuce Kosmas

 

 

 

Anotace

 

Ukázka

 

Recenze / ohlasy

 

Kontakt pro zájemce o recenzní výtisk

  • lsfh@centrum.cz

 

V edici LSFH dále vyšlo