Novinky

Finalisté LSFH 2012: Tomáš Tománek

13.10.2012 10:51

 

Boží hod:

kdo hodil bohem
rozčísl polím
pěšinku
a přišel...

v zahradách
vzrostlé samoty
už obrážejí plodem

sousedé zhasli

v kamnech hoří
sníh

praskliny nebe
stromy zrcadlí


Mohl bych...

mohl bych nosit
tvoje jméno
když kameni ho
nedali

ten šrapnel
v kopci zarytý
má v čele důlek
pro šém

ze vsi jde strach
že kdyby oživ
zabolí celou krajinu


Čertova voda:

vyhledej srdce vody
zvaž její slabiny
obětuj stáda lodí
hladovým ústům jezu

sleduj
jak rostou skály
drancují srdce lesa
jak z jejich boků
prýští krev

to voda
zvrácená nazad
žere svůj vlastní proud


Odsun:

a když mrtví zapomenou
nezbude z nás nic
než propálené stránky
prázdné lastury měst
ve vlnobití kopců

mlha se líhne
v prolukách
má měkké kalné zuby
bere si zpátky svět

odejdem do zdí
zemí z pavučin
do světadílů plísně

od-sun-krok


Zvířata:

zvířata stínů
u pramene noci
jako by z těla
chtěla pít

zubaté zebry
dravé laně
sníh drtí na prach
ptáčata

vyjmu ti žebro
vyroste noc
tvá sestra

 

- - -

 

Tomáš Tománek se narodil v roce 1983, žije v Praze. Vítěz několika literárních soutěží. Publikoval v např. Psím vínu, Hostu, Protimluvu nebo H_aluzi.

 

 

<< 82 | 83 | 84 | 85 | 86 >>

Vřelý vztah básníka Františka Halase (1901-1949) k mladším autorům je obecně známým faktem. U nakladatele Václava Petra měl v letech 1936-1942 na starosti redakci knižnice První knížky, v níž uváděl do literatury mladé básníky. Pod jeho patronací tehdy do české literatury vstoupili takoví básničtí velikáni jako např. Jiří Orten, Josef Kainar či Jiří Kolář. Celkem v knižnici První knížky vyšlo deset básnických sbírek.

Intenzivní kontakt s mladou generací Halas udržoval až do samého sklonku svého života.

Tuto část Halasova odkazu se již více než čtyři desetiletí snaží připomínat i literární soutěž nesoucí básníkovo jméno.

Od svého vzniku soutěž probíhala pod hlavičkou Okresního kulturního střediska v Blansku, v letech 1993 až 2011 pod patronací Muzea Blansko. Od roku 2012 jsou organizátory Město Kunštát a Spolek přátel umění města Kunštát (v letech 2012-2014 rovněž Společnost přátel mladé poezie).

Díky soutěži vychází od roku 2013 samostaná knižní edice LSFH, přinášející básnické debuty laureátů soutěže anebo držitelů Zvláštní ceny Klementa Bochořáka. Dosud vyšlo pod editorským vedením Vojtěcha Kučery pět svazků.

Soutěž je vyhlašována květnu, uzavírka zasílání příspěvků (napsaných v českém jazyce) je zpravidla po dvou měsících ode dne vyhlášení, vyhodnocení a dvoudenní setkání  finalistů probíhá v říjnu v rámci Halasova Kunštátu. Podrobnosti ke každému ročníku jsou včas zveřejněny.