Finalisté 46. ročníku Literární soutěže Františka Halase

01.10.2018 06:55

 

Na dvoudenní setkání finalistů 46. ročníku Literární soutěže Františka Halase, které proběhne o víkendu od 13. do 14. října 2018 v Kunštátě, přijali pozvání

 

David Broda [1994] Praha / New Jersey

Jakub Caha [1996] Praha

Hana Drštičková [1996] Kunovice / Brno

Vojtěch Franců [2001] Padařovice

Monika Charousková [1995] Praha

Anna Martínková [1994] Velký Osek / Praha

Pavel Mrověc [1990] Litomyšl

Radek Touš [1993] Klatovy / Opava

Mayuri Vaculíková [2002] Praha

Petr Vala [1992] Kyjov / Olomouc

 

Mezi původně nominovanou desítkou finalistů byli rovněž Libor Staněk [1990 / Prachatice] a Kateřina Tichá [1994 / Praha], kteří se však z účasti na vyvrcholení soutěže omluvili.

 

 

Finalistů je podle pravidel pouze deset. V pracovních seznamech porotců se jako možní adepti na finále objevili rovněž Elena Pecenová, Anežka Zemenová, Marie Škrdlíková, Vojtěch Vrbík, Michal Dáňa, Jiří Vodehnal, Andrea Pišanová, Lucie Jedličková, Tomáš Perdoch, Anna Hrbáčková či Johanna Szpyrcová. Básnické profily všech finalistů budou postupně uveřejněny na internetových stránkách soutěže lsfh.webnode.cz.

Do 46. ročníku Literární soutěže Františka Halase přihlásilo své verše 62 autorů a autorek z celé České republiky, jednu soutěžní zásilku s česky psanými básněmi jsme obdrželi ze Slovenska. Příspěvky posuzovala porota ve složení Miroslav Chocholatý (literární kritik a vysokoškolský pedagog), Vojtěch Kučera (básník, příležitostný editor, dramaturg LSFH) a Veronika Schelleová (básnířka, překladatelka). Z pozvaných finalistů porota vybere laureáta/laureátku a může udělit Zvláštní cenu Klementa Bochořáka, spočívající ve vydání básnické prvotiny knižně dosud nepublikujícímu autorovi.

 

Vyvrcholení soutěže a vyhlášení výsledků proběhne v rámci tradičního Halasova Kunštátu 13. října 2018. Informace k odpolednímu a večernímu programu, který je určen všem zájemcům o poezii z řad široké veřejnosti, budou průběžně doplňovány. Součástí Halasova Kunštátu bude mj. vystoupení básnířky a editorky Olgy Stehlíkové a uvedení básnického debutu laureátky 45. ročníku Literární soutěže Františka Halase a držitelky Zvláštní ceny Klementa Bochořáka za rok 2017 Hany Richterové Hluchá místa (vychází jako 6. svazek Edice LSFH).

Literární soutěž Františka Halase probíhá nepřetržitě od roku 1972 a je určená začínajícím básníkům ve věku od 15 do 29 let. Od svého vzniku se konala pod hlavičkou Okresního kulturního střediska v Blansku, v letech 1993–2011 pod patronací Muzea Blansko. Od roku 2012 jsou organizátory Město Kunštát a Spolek přátel umění města Kunštát (v letech 2012-2014 rovněž Společnost přátel mladé poezie). Cílem soutěže je propagovat poezii, umožnit talentovaným básníkům publikovat a jednomu z nich každoročně vydat knižní prvotinu.

 

- - -

 

Obecná poznámka pod čarou k zaslaným příspěvkům:

Všichni, kdo to myslíte s poezií vážně, pište! Za svými básněmi si stůjte a bojujte za ně. Názory ostatních přijímejte s pokorou. Stejná báseň může být pro někoho jednou z nejzásadnějších a jiný se s ní může totálně minout. Musí-li být vaše báseň (nikoli „pokus“) napsána opravdu a jedině tak, jak je napsána, věřte jí a vytrvejte… Nazývejte věci pravými jmény! Pokud svůj text nejste sami před sebou schopni označit jako báseň, poezii netrapte.

Čtěte. Karel Hynek Mácha či František Gellner jsou sice velikáni, ale žijeme ve 21. století a poezie už dávno dýchá jinak. Vskutku. Čtěte současnou tvorbu! Básníci jsou lidé z masa a kostí a žijí mezi námi. Vydávají knihy. Ty knihy se dají koupit. Zapůjčit v knihovně. Za pozornost stojí mimo jiné obsáhlý sumarizační článek Současná česká poezie z pera Olgy Stehlíkové a Ladislava Zedníka, který vyšel v začátkem roku 2017 na Portálu české literatury.

Psaní poezie je především práce s jazykem. Používání jazyka má svá pravidla. Určitě stojí za to texty před odesláním do soutěže či kamkoli jinam zkontrolovat (nabídnout je komukoli k přečtení) a opravit překlepy a hrubky – to je to nejmenší… Jazyk, poezie i čtenář si zaslouží úctu!

 

Vojtěch Kučera


[Zveřejněno 15. 9. 2018, aktualizace 1. 10. 2018]