Novinky

O pozvání do Kunštátu se poměří 66 autorů

17.07.2012 19:48

Do jubilejního 40. ročníku Literární soutěže Františka Halase přihlásilo své své verše 66 autorů z celé České republiky. Všem přihlášeným tímto děkujeme. Deset vybraných básníků a básnířek bude pozváno na společné setkání v Kunštátě ve dnech 20. a 21. října 2012 (bezplatný nocleh zajištěn). Vybraní účastníci, ze kterých vzejde laureát Literární soutěže Františka Halase, a z nichž jednomu, který dosud knižně nepublikoval, může být nabídnuta možnost vydání básnické prvotiny (Zvláštní cena Klementa Bochořáka), budou osloveni nejpozději v první polovině září.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci tradičního Halasova Kunštátu v sobotu 20. října 2012 v podvečerních hodinách.

 

<< 95 | 96 | 97 | 98 | 99 >>

Vřelý vztah básníka Františka Halase (1901-1949) k mladším autorům je obecně známým faktem. U nakladatele Václava Petra měl v letech 1936-1942 na starosti redakci knižnice První knížky, v níž uváděl do literatury mladé básníky. Pod jeho patronací tehdy do české literatury vstoupili takoví básničtí velikáni jako např. Jiří Orten, Josef Kainar či Jiří Kolář. Celkem v knižnici První knížky vyšlo deset básnických sbírek.

Intenzivní kontakt s mladou generací Halas udržoval až do samého sklonku svého života.

Tuto část Halasova odkazu se již více než čtyři desetiletí snaží připomínat i literární soutěž nesoucí básníkovo jméno.

Od svého vzniku soutěž probíhala pod hlavičkou Okresního kulturního střediska v Blansku, v letech 1993 až 2011 pod patronací Muzea Blansko. Od roku 2012 jsou organizátory Město Kunštát a Spolek přátel umění města Kunštát (v letech 2012-2014 rovněž Společnost přátel mladé poezie).

Díky soutěži vychází od roku 2013 samostaná knižní edice LSFH, přinášející básnické debuty laureátů soutěže anebo držitelů Zvláštní ceny Klementa Bochořáka. Dosud vyšlo pod editorským vedením Vojtěcha Kučery pět svazků.

Soutěž je vyhlašována květnu, uzavírka zasílání příspěvků (napsaných v českém jazyce) je zpravidla po dvou měsících ode dne vyhlášení, vyhodnocení a dvoudenní setkání finalistů probíhá v říjnu v rámci Halasova Kunštátu. Podrobnosti ke každému ročníku jsou včas zveřejněny.