69. výročí úmrtí Františka Halase

27.10.2018 07:58

 

V sobotu 27. října 2018 si připomínáme 69. výročí úmrtí básníka Františka Halase.

Při příležitosti výročí přinášíme ukázky z Halasovy tvorby ve výběru finalistů 46. ročníku literární soutěže nesoucí básníkovo jméno...

- - -

F R A N T I Š E K  H A L A S
 
ARARA


Zajíc zešílí v březnu
láska ta nemoc stará
lhát jako ďábel
z jara

Ta první
víte
jako když dítě uvízne v trní
krvácíte

Pak v srdci sládne
víno a amfora
a vše se opakuje
Arara


[Sepie, 1927]

David Broda


- - -
 
NASLOUCHAJÍCÍ

Přes závratě dále
zráním do podletí
křídlo víry malé
hroby nepodletí

Čas tmy ohvězděný
příboj dnění ztéká
stesk pak prázdnu děný
v kruzích do daleka

šíří se a mizí
v zlatém rána znění
vzdorný tepot mízy
zní kde poranění


[Kohout plaší Smrt, 1930]

Radek Touš

- - -
 

PASTEL

Zmatena stojí před růží uvadlou,
stín svůj opustí jak pták v modré závrati,
odchází slunce trousíc za sebou.

Vše, co děti leká, ji postraší,
po pýše lásky do smutku upadá,
slzy své co vůně rozpráší.

Nekřtěňátka podobně vzpomínají
na krátkost dnů a matek svých,
jak ona nocí, které spánek míjí.


[Tvář, 1930]

Jakub Caha
 
- - -

 
STŘÍDÁNÍ

Noc troubí Ta má tma
Noc troubí Ta tma má

 

Rezem zlatým žrána
vrtí se ve spánku
pak modrým koňům rána
dá čabrak červánků

 

Den troubí Já to slunce sním
Den troubí Modří draci spí

 

Jsou žíly tvé zlatého kroužkování
má lásko čadící
přes hlínu ještě až přijde věčné spaní
tě stisknu v kostnici

 

Noc troubí Ta má tma
Noc troubí Ta tma má


[Ladění, 1942]

Hana Drštičková

- - -

 
HREJME DÁLE

To co k básni ladívalo
a po struníku smyslů hmatalo
dnes-li neladí
to co na vážkách se lehkým stalo
a milované v kletbu dalo
nic nevadí

 

Hrejme dále

 

Ty verši zbytečně se neohni
ať řeknou hudba v prázdném sále
ať řeknou mračno kouře po ohni

 

Hrejme dále

 

V nocích za dveřmi se cosi plouží stále
Pradávné verše jsou to jsou
a tmou se bludnou ozvěnou
Dílo sluneční je věčné ale
a cesta básně ta je bez konce
až ráno otočí si růže rozespalé
začněme znova zhurta i lehounce

 

Ozve se Dále

 

A zabloudíš-li v slyšení
osnovu rozpleť viděného
a uklouzneš-li v cítění
za křídlo chyť se tušeného

 

Nenadále

 

báseň sama tvrdě křísne
do troudu slova tam je ztajena
prastará moudrost jejíž čelo přísné
přilbicí blesků kryje Athena

 

Hrejme dále


[Ladění, 1942]

Vojtěch Franců

- - -

 
PŘÁNÍ

Ne já bych nerad umíral
na lůžku při svíci
a aby u mne někdo stál
smutný a plačící

 

Já ležet bych chtěl v lopuchách
co velkým listem svým
by zakryly můj pyšný strach
budu-li zbabělým


[Ladění, 1942]

Monika Charousková

- - -

 
DÉŠŤ V LISTOPADU

Taková voda
zmučená voda voda žal
jako ta voda
co si v ní Pilát ruce umýval

Taková voda padá

A co bys chtěl
až k srdci zamračený
když taková voda padá

A já bych chtěl
slzavý úsměv smutné ženy
co mě má ještě ráda


[Ladění, 1942]

Petr Vala

- - -

 
CELÁ PODZIMKOVÁ

Šaty měla podzimkové
a vlasy měla podzimkové
a oči měla podzimkové

Ústa měla podzimková
a ňadra měla podzimková
a snění měla podzimková

Život měla podzimkový
a klín měla podzimkový
a úsměv měla podzimkový

Chuť měla podzimkovou
a něhu měla podzimkovou
a úzkost měla podzimkovou

Byla celá podzimková
jako báseň dušičková


[A co?, 1957]

Anna Martínková

- - -

 
* * *

Hermelín na zdechlinu
prsť pije číšky kostí
hrdlořez ztajen v stínu
vyšňořen do marnosti

Hrdlořez mor Mor na ně
hlíno hlíno lačná
Kde najdou živí zbraně
na tebe Uštěpačná

Zadkem moru vytřena
je bídy krajina

Čas slabikuje
Ni co ta
Ni co ta
Ni co ta
Ni co ta
Čas v hodinách kyvadluje

Ó jak jsi krásná smrti
Smrti Poselkyně ticha
Smrti Podloudnice
Smrti Přítelkyně
Smrti Pekelnice
Smrti Pastorkyně
Smrti Psice
Smrti Podruhyně
Smrti Podvodnice
Smrti Patronkyně
Smrti Prosebnice
Smrti Potměšilko
Smrti Podělkářko
Smrti Pletichářko
Smrti Pošetilko

Kde je tvar tvůj smrti
Poslední krásko Alešova

                  *
Na kyvadle sedí Ona
na kyvadle smrt se houpá
Sestro sestro Jidášova


[Básně z války. Potopa / Hlad; 1965]

Mayuri Vaculíková

- - -

 
DEJTE MI HLAD

Napřed jako úrok ze smrti
Co velké cesty
Někomu jsme se nepovedli
ale komu

Slova žerou stín
A věc utíká
v kapse pavučiny

Dejte mi hlad
Ochlebí se jako doma

Co uvidím až zavru oči
A co slyším
Cirkulárku mrazu

Od jámy odvrať oči mé
už posté Podzime

Plač na ten svět jak umíš
nadávej na ten svět jak umíš

Předpeklí


[Životem umřít, 1989]

Pavel Mrověc


- - -